วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัญลักษณ์ความเป็นไทย


สัญลักษณ์ความเป็นไทย


           ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ และมีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาช้านานแล้ว บรรพบุรุษของไทยได้ช่วยกันสร้างบ้านเมืองและได้สั่งสมความเจริญต่าง ๆ ไว้ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม ซึ่งได้ตกทอดสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย จนมาถึงปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นชาติไทยของเรา ซึ่งไม่เหมือนกับชนชาติอื่น ๆ

สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย มีหลายประการ ได้แก่
๑. ภาษาไทย คนไทยเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ทั้งาภาษาพูดและภาษาเขียน เรามีอักษรไทยใช้มาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น และมีการปรัปรุงรูปแบบตัวอักษรมาโดยตลอด จนกลายเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย จึงควรพูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. การแต่งกาย คนไทยมีชุดแต่งกายประจำชาติที่มีความสวยงามซึ่งเรียกว่า ชุดไทย และในปัจจุบันนิยมใส่เฉพาะในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น
๓. อาหารไทย คนไทยทำอาหารอร่อย ซึ่งมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน อาหารไทยจึงแสดงถึงภูมิปัญาของคนไทยที่รู้จักนำพืชผัก สมุนไพรต่าง ๆ มาปรุงเป็นอาหารและมีรสชาติกลมกล่อม อาหารไทยจึงเป็นอาหารที่ส่งเสริมด้านสุขภาพที่คนต่างชาติให้ความสนใจมาก
๔. แสดงความเคารพ คนไทยเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพที่อ่อนช้อย ไม่เหมือนใคร ทักทายกันด้วยการไหว้ พร้อมกับกล่าวทักทายกัน นอกจากนี้เรายังใช้การไหว้และการกราบแสดงความเคารพต่อบุคคลอื่น ๆ ซึ่งลักษณะการไหว้และกราบนี้ ก็จะแตกต่างกันไปตามฐานของบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น